Mahafantatra ny fivoaran’ny teknolojia ankapobeny ankehitriny
Mahay mikirakira : Elektronika, Informatika

Talenta hafa manakaiky