– Manana firaketana mikasika teknika skoto iray izay ahitana ireto: ny endriny, ny fampiasana azy, ny tombotsoa azo avy aminy:
– Mahay vona 30 karazany
– Mandefa sy mandray hafatra amin’ireo fomba isankarazany:
– Mahavita kojandasy ilaina
– Zadraharaha amin’ny tombana

Talenta