Manana fahaiza-manao amin’ny resaka asa-tanana :
Vy
Vato
Hazo
Tenona
Fampiasana ireo akora maro.

Talenta hafa manakaiky