Ireo taratasy ilaina ahazoan’ny fiara « Autorisation spéciale »
12 avril 2024

Ireo fiara fitateram-bahoaka (Taxi Be na Taxi-Brousse), maniry hitatitra olona ivelan’ny Zotra izay nahazoany alalana ao anatin’ny taratasy fahazoan-dalana hitrandraka Zotra na « Licence d’exploitation » dia mila fahazoan-dalana mialoha avy amin’ny Sampandraharahan’ny fitaterana an-tanety (ATT). Io ilay antsointsika mahazatra hoe fiara « manao spécial » Ity tahirin-kevitra ity dia nalaina avy amin’ny Sampandraharahan’ny Fitaterana an-tanety (ATT) Fa maninona […]

Tsara ho fantatra momba ny fiantohana (assurance)
10 février 2023

Nohavaozina ary manan-kery manombika ny zoma 10 febroary 2023 ho an’ny herintaona manaraka ny fiantohana antsika (Assurance) Araka ny fehin-kevitry ny FIFITI 2022 Morondava dia nohatsaraina izany fiantohana izany ka niakatra ho 200.000Ar ny tahan’ny fandraisana an-tanana fitsaboana (raha toa ka 60.000Ar) izany teo aloha. Ny vola alohan’ny Tily tsirairay rehefa mandoa FAFI dia tsy […]

Fepetra fananganana fivondronana vaovao
31 octobre 2021

Azo atao ny fanokanana Sampana Mpanazava (na/sy) Tily rehefa nahazo ny fankatoavan’ny Foiben’ny Synodam-piangonana (FSFLM/SKOA/SAMPATI/SFTIMPA/SATIMPA) sy ny Komity Lehibe MTEM ary ny Foibe (MEM/TEM).  Ka ireto avy no fepetra takiana amin’izany : Sampana efa nitsangana enim-bolana fara-fahakeliny  Sampana efa vonona ary ara-dalàna tsara eo anivon’ny Fiangonana  Sampana efa vonona  ary ara-dalàna tsara eo anivon’ny Fikambanana […]

Tsara ho fantatra momba ny fandraharahana
10 novembre 2018

Raha miresaka fandraharahana matetika dia ny « assurance » na ny saran-dasy no tonga voalohany an-tsaina. Misy zavatra maromaro no fonosin’ny teny hoe fandraharahana, ka ny lehibe indrindra dia ireto telo ireto : latsak’emboka, fiantohana (assurance), antontan-taratasy mikasika lasy. Latsak’emboka Ny latsak’emboka dia fandraisana anjara ara-bola entin’ny Tily tsirairay isaky ny fiandohan’ny taom-panabeazana iray, izany hoe ny […]