– Mahafantatra ireo karazampitaovana rehetra momba ny fanaovan-trano
– Mahafantatra ny momba ny fanaovana « béton armé » sy lalotra
-Nahavita biriky 100 (tany na tanimanga)
– Mahay mandatsaka biriky sy mandalotra.

Talenta hafa manakaiky