– Mahay manamboatra ny simba madinidinika : famataranandro, jiro fanao ampaosy,
– Manana fitaovana entina mikojakoja
– Efa nahavita nanamboatra ny fitaovan’ny sokajy na antoko

Talenta hafa manakaiky