Mety ho toy ny tsy misy dikany ny fianjaika sy ny maha-ara-dalàna ny pitsopitsony kely rehetra amin’ny fanamiana, nefa tena misy lanjany be amin’ny fivelarana amin’ny maha-ise an’ise ireny ; sady tena misy dikany be dia be amin’ny fijerin’ny olona ivelany ny fikambanantsika satria izay hitan’ny masony no hitsarany antsika.

Baden Powell, Aids to Scoutmastership (1920) p.26

Raiso ato ny torolalana momba ny aromarika sy ny fanehoana maha-tily

Télécharger

Ireo karazana fehitenda fampiasan’ny Tily
31 juillet 2022

Isan’ny endrika fampiainana iombonan’ny skoto eran’izao tontolo izao ny fehitenda, ary marika voalohany ahafantaran’ny olona ny skoto. Mariky ny fiombonana ny fehitenda, fiombonana eo amin’ny sehatra irotsahana (mitovy lokom-pehitenda) no sady fiombonana amin’ny skoto rehetra eran’izao tontolo izao mihitsy. Tsy haingokaingo fotsiny ny fehitenda fa sady fitaovana afaka ampiasaina amin’ny toe-javatra maro : afaka atao […]

Ny marika « Ravinala » sy « SCOUTS » (logo)
21 février 2022

Mampiasa marika roa samy sarobidy aminy ny skoto Tily eto Madagasikara : ny marika (logo « SCOUTS ») sy faneva (Fleur de lys) an’ny skotisma iraisam-pirenena, mariky ny fiombonana amin’ireo skoto rehetra manerana an’izao tontolo izao. ny marika Ravinala, mariky ny fiombonan’ny skoto Tily rehetra eran’i Madagasikara sy any ampitan-dranomasina. Mariky ny fiombonana ny marika ampiasaintsika, ary […]