Mahafantatra ny fivoaran’ny teknolojia ankapobeny (solosaina, telefonina, …)
Mahay mampiasa fitaovana
Mahay manamboatra ny simba, jiro, robinet, fitaovana madinika, éléctronique, telephone

Talenta hafa manakaiky