Ny Sampana Menafify no zokiny indrindra amin’ny salan-taonam-panabeazana Tily (21 – 25 taona ).

Fandaharana handraisan’ireo tanora anjara tanteraka » no iainana ao amin’ny Menafify. Fandaharana manintona azy sy mamaly ny filàny avy hatrany.