Tily eto Madagasikara

Skoto + zazalahy + unionistes

Ny Tily dia fanabeazana tanora skoto unionistes (FJKM, FLM, EEM, METM, FMTA) zazalahy, sady mamolavola azy handray anjara hanorina tontolo tsara kokoa.

Hizaha lohahevitra

Sehatra handraisan’ny tanora anjara amin’ny Tanjon’ny Fandrosoana Lovainjafy ny skotisma

Tanjon’ny Fandrosoana Lovainjafy, ODD, SDG, Tanjon’ny Fampandrosoana maharitra
Tsindrio ny sary ahafahan’ise mitrandraka misimisy kokoa momba ireo ODD tsirairay amin’ny maha-skoto

Fantaro ireo karazana talenta azo trandrahana ao amin’ny Tily

Tsindrio ny sary ahitana ireo karazan-talenta