Mahay vona karazany efatra
Mahay morse ny anarany
Mahavita kojan-dasy efatra
Mahay mampita na manoro ny namany
Mahaforona asa tanana

Talenta hafa manakaiky