Mahavita manao asa tanana amin’ny alalan’ireo fitaovana samihafa
Afaka mampita izay asa tanana tsotra indrindra amin’ireo namany
Mahay manamboatra boatin-drakitra ho azy ary mikojakoja izany

Talenta hafa manakaiky