Ahoana no hahatonga ny tanànantsika ho mitsinjo ny ho avy. misokatra ho an’ny rehetra ary azo antoka kokoa, indrindra ho an’ny zaza amam-behivavy sy ny olona manana fahasembanana. Manana andraikitra avokoa ny tsirairay hikolokolo sy hanatsara ny tanàna misy azy.

Hitrandraka misimisy kokoa :

Tantaran’ny Tranombitsika
3 décembre 2019

Ao amin’ny Akanin-jazalahy ao Antsahamanitra no misy ny Foibe-toeran’ny Tily eto Madagasikara ankehitriny, toerana izay mbola hikambanana amin’ireo Fikambanana Kristiana naorin’ny Misionera teto Madagasikara raha nampiditra ny Fivavahana Kristiana teto amintsika izy ireo, Taona vitsivitsy taorian’ny namoronan’i Baden Powell (Bipi) ny Skotisma dia nanangana ivotoerana antsoina hoe “Gilwell Park” izy ao Angletera, toerana  nanofanana ireo […]