Tsy ho tratra ireo Tanjon’ny Fandrosoana Lovainjafy (ODD) ireo raha tsy miara-miasa isika rehetra. Efa mifaningotra avokoa izao tontolo izao ankehitriny, fotoana izao hananganana fiaraha-miasa sy hifanohanana.

Hitrandraka misimisy kokoa :

Skoto 22 tamin’ny 1907, ho lasa 100 tapitrisa amin’ny 2023
18 mars 2018

Ara-tantara, dia ilay Lasy notarihan’i Baden Powell (Bipi) tamin’ny taona 1907, tao amin’ny Nosy Brownsea Angletera, no niandohan’ny Skotisma. Tovolahy miisa 22 avy amin’ireo sarangam-piaraha-monina nisy tao an-toerana no niaina izany lasy voalohany izany. Hatrany am-piandohana dia efa tao an-tsain’i Bipi ny hanitatra ny Skotisma manerana izao tontolo izao. Ary ny taona 1920 dia efa […]