Efa loza mitatao ho an’izao tontolo izao ny vokatry ny fiovan’ny toetrandro. Ary fantatra fa isan’ny firenena 3 tena hiharan’ny vokatry ny fiovan’ny toetrandro i Madagasikara. Mila mandray fepetra faran’izay haingana ny rehetra isan’ambaratongany mba hampihenana ny fiantraikan’io, isan’ny manana andraikitra koa ise !

Afaka manomboka amin’ny kely indrindra isika : miezaka mampihena sy mifady ny fampiasana plastika, tsy fanariana fako eny rehetra eny, fitsitsiana rano …

Hitrandraka misimisy kokoa :