Maherin’ny 75%-n’ny mponina eto Madagasikara no miaina anatin’ny fahatrana (latsaky ny 1,90$ isan’andro) araka ny antontanisan’ny Banky iraisam-pirenena (2019). Mbola tena maro ny olona sahirana amin’ny fahazoana sakafo sahaza sy rano fisotro madio. Ny famongorana ny fahantrana dia ny fikarohana vahaolana ahafahan’ny olona tsirairay, na aiza na aiza, hanana anjara fiainana mendrika.

Hitrandraka misimisy kokoa :