Mamokatra foana isika olombelona : na rano, na sakafo, na angovo. Ary rehefa manjifa dia mamokatra fako ihany koa. Mba hahatratrarantsika ny ODD 12 dia mila miezaka isika tsirairay hampihena ny fampiasana plastika, indrindra mifady ireny fitaovana plastika fanary ireny, miezaka manodina fako sy mamerina mampiasa izay fitaovana mbola azo trandrahina.

Hitrandraka misimisy kokoa :