Mendrika hanana anjara mitovy ny olon-drehetra, ho afaka hiaina am-pifaliana, hanana fahasalamana ary hanana ho avy mamiratra. Mbola misy foana nefa ny tsy fitoviana na amin’ny saranga, na amin’ny mponina an-drenivohitra sy ambanivohitra, na amin’ny lahy sy vavy, na amin’ny fananana fahasembanana.

Manana andraikitra isika mba hanana haja sy zo mitovy avokoa ny rehetra amin’ny manodidina antsika.

Hitrandraka misimisy kokoa :

Politika nasionaly ODK 2018-2021
11 septembre 2020

Ity no politika mitarika ny fomba fitantanana olon-dehibe ato amin’ny Tily eto Madagasikara mandritra ny fe-potoana 2018-2021. Mirakitra ireo tondrozotra ahafahan’ny Tily eto Madagasikara hametraka fitantanana mahomby ireo olon-dehibe miasa an-tsitrapo. Mba ho tohana azo antoka izy ireo ahazoana manome toky ireo Beazina, Ray aman-dreny, ny Fiangonana ary ny Fiaraha-monina; Ary koa hisian’ny arofenitra mba […]