Mendrika hanana anjara mitovy ny olon-drehetra, ho afaka hiaina am-pifaliana, hanana fahasalamana ary hanana ho avy mamiratra. Mbola misy foana nefa ny tsy fitoviana na amin’ny saranga, na amin’ny mponina an-drenivohitra sy ambanivohitra, na amin’ny lahy sy vavy, na amin’ny fananana fahasembanana.

Manana andraikitra isika mba hanana haja sy zo mitovy avokoa ny rehetra amin’ny manodidina antsika.

Hitrandraka misimisy kokoa :