Mbola tsy mahazo rano fisotro madio ny antsasamanilan’ny mponina ary mbola olona roa amin’ny dimy no mangery ankalamanjana eto Madagasikara. Mety hanavotra ain’olona an-tapitrisany isan-taona ny asa firotsahana ataon’ise manampy ahazoana rano fisotro madio sy fidiovana (lava-piringa, fanasana tanana, …). Satria mandray anjara miaro amin’ny aretim-pivalanana sy fiparitahan’ny otrikaretina maro izany.

Hitrandraka misimisy kokoa :