I Madagasikara no firenena hahazo fahasahiranana indrindra vokatry ny fahasimban’ny tontolo iainana, raha ny tatitra navoakan’ny WWF. Noho ny ala no ahazoantsika rivotra sy rano madio, ankoatra ireo harena maro azo avy aminy.

Maro no azon’ise handraisana anjara mba hiarovana ireo harena an’ala maro ananantsika, ny fambolen-kazo sy ny fikolokoloana ny ala ary ny fiarovana ireo biby tsy manan-tsahala fahita eto Madagasikara.

Hitrandraka isimisy kokoa :