Manana fahaiza-manao momba ny fitarihana sy fandaminana
Mpitory teny
Mandrindra (gestionnaire)
Organisateur
Fanentanana hetsika Fitarihana sy fanatanterahana tetikasa

Talenta hafa manakaiky