Miaro ny zandry
Mpampihavana raha sendra misy tsy mifanaraka
Miezaka mampatanjaka ny filaminan’ny Andiany hatrany
Manampy ny mpiandraikitra amin’ny fitandroana ny filaminana

Talenta hafa manakaiky