– Mahay mampiasa ireto teknika ireto; tsongodia, maridalana, lalam-pifamoivoizana, famakiana sarintany, Mahay fomba samihafa entimamantatra
– Mahafantatra tsara aratantara ny tanana misy azy sy ny manodidina: tantara, fomba ary manazava izany amin’ny hafa.

Talenta hafa manakaiky