– Tia fahamarinana sy fahitsiana
– Mahalala ny fisehon’ny kolikoly ary mahay miady miady amin’ny kolikoly
– Manana fomba iray entina miady ny tsy fahamarinana ao amin’ny sokajy sy eo amin’ny fiainany.

Ireo taratasy ilaina ahazoan’ny fiara « Autorisation spéciale »
12 avril 2024

Ireo fiara fitateram-bahoaka (Taxi Be na Taxi-Brousse), maniry hitatitra olona ivelan’ny Zotra izay nahazoany alalana ao anatin’ny taratasy fahazoan-dalana hitrandraka Zotra na « Licence d’exploitation » dia mila fahazoan-dalana mialoha avy amin’ny Sampandraharahan’ny fitaterana an-tanety (ATT). Io ilay antsointsika mahazatra hoe fiara « manao spécial » Ity tahirin-kevitra ity dia nalaina avy amin’ny Sampandraharahan’ny Fitaterana an-tanety (ATT) Fa maninona […]

Talenta hafa manakaiky