– Tia fahamarinana sy fahitsiana
– Mahalala ny fisehon’ny kolikoly ary mahay miady miady amin’ny kolikoly
– Manana fomba iray entina miady ny tsy fahamarinana ao amin’ny sokajy sy eo amin’ny fiainany.

Talenta hafa manakaiky