Nanao hetsika ho fampianarana ny olona amin’ny tsy fahaiza-mamaky teny sy manoratra

Talenta hafa manakaiky