Sokajy
Sampana Mena (Mpiandalana)

Taridalana fanofanana Loholona

Talenta azo trandrahana :

Fepetra ifidianana Loholona

 • Mpiandalana 17 taona no ho miakatra no fidiana ho Loholona.
 • Mpandray ny Fanasan’ny Tompo na mpanatona ary efa nahavita donak’afo. Efa mahafantatra ny zava-kendren’ny Tily Eto Madagasikara ny Loholona.
 • Maharitra 2 taona ny asan’ny Loholona, nefa ny mpiray Fokonolona ihany no mandinika na tokony ho soloina izy na tsia.
 • Raha tsy voafidy intsony ny Loholona dia miverina mandray ny toeran’ny Mpiandalana tsotra.

Tanjon’ny fanofanana Loholona

Fanatsarana ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa eo @ Zokiolona sy ny Loholona
Fampandraisana anjara mivantana ny Loholona amin’ny fitantanana ny Fokonolona sy ny fandrindrana ny fandaharana napetraka
Fanomezana fahalalàna bebe kokoa ny Loholona mba :

 • hametrahan’ny Fokonolona tarihany fanajana sy fankatoavana azy bebe kokoa,
 • tsy ho mpampihika Fokonolona fotsiny izy,
 • hahafahany mampiaina ny Fokonolona tarihany araky ny tokony ho izy.

Andraikitry ny Loholona

 • Mpanetsiketsika sy mpitarika ny Fokonolona. 
 • Mpanetsiketsika sy mpitarika ny Fokonolona amin’ny fivoriana sy ny fanatanterahana asa.
 • Mpandrindra ny fanatanterahan’asa ataon’ny Fokonolona, ary tompon’andraikitra eo anatrehan’ny Zokiolona sy mampandroso ny Fokonolona.
 • Mpitondra feo sy tatitra mankany amin’ny fivorian’ny Loholona sy ny Zokiolona.
 • Mpitarika ny Tokolavan’ny Fokonolona. Ny Tokolava dia dinidinika na fivoriana hifanaovan’ny mpiray Fokonolona. Ka ny hevitra tapaka eo no atao hoe lanieram-pokonolona.
 • Araka izany andraikiny izany dia mitondra ribà mena 2 (andaniny sy ankilany amin’ny marika ravinala) mitsangana eo amin’ny paosiny havanana ny Loholona mba hamantarana azy.

Taranja tokony anofanana ny loholona

Mba ho mpanetsiketsika :

 • Fiainam-bondrona
 • Fanentanana
 • Fizahan-tany
 • Tontolon’ny lalana
 • Ny maha-mpiandalana
 • Fomba sy tarazo
 • Lalàna sy fanekena
 • Ambaratonga sy talenta sampana mena
 • Tetikasa
 • Teknika skoto

Mba ho Mpitarika

 • Haitarika
 • Antso maha-mpitarika
 • Rafi-piangonana sy synodam-piangonana misy azy
 • Rafitry ny Tily eto Madagasikara
 • Rafitra Sampana Mena

Mba ho Mpandrindra

 • Rafi-pitantanana ara-panjakana
 • Fomba amam-panao eo amin’ny fiaraha-monina misy azy
 • Psykolojia 17-20 taona
 • Fahaiza-mamorona
 • Fakàna filàn’ny mpiandalana

Mba ho Mpitondra feo

 • Fifandraisana
 • Teknolojia fifandraisana
 • Ohabolana sy hain-teny
 • Soratra Masina