Manana fahaiza-manao amin’ny resaka asa famoronana sy filalaovana zava-kanto :
pihira
mpitendry zava-maneno
mpanao hosodoko
mpamorona tononkalo
mpikabary, mpitantara angano..

Talenta hafa manakaiky