– Mahaforona tononkalo na lahatsoratra iray ka afaka mamaofivaofy izany amin’ny hafa ;
– Manana tahiry tsotsotra momba ny asa sorata Malagasy ka nangonin’ny tanany manokana (miisa 20 raha kely)

ODD mifandray :

Talenta hafa manakaiky