– Mahalala tsara ny atao hoe asa sokitra
– Manana ireo fitaovana fanaovana asa sokitra Efa nahavita asa sokitra tao an-tokantranony sy ho an’ny sokajy na antoko.
– Efa nandray anjara tamin’ny fampirantiana iray.

Talenta hafa manakaiky