– Mahay mamaky solfa na solfezy
– Afaka mampianatra hira ny sokajy aratsolfa
– Manana tahirinkira aratsolfa, ary mitahiry ny hira aratsolfa
– Afaka manitsy feo na feonkira diso

ODD mifandray :

Talenta hafa manakaiky