– Mahay mamorona feonkira
– Mahay mamorana tononkira
– Manana fahalalana tsotsotra mahakasika ny solfa
– Mahay mitahiry hira amin’ny raki-peo
– Nahaforona hira ho an’ny sokajy sy ny antoko Mahay mampianatra hira ny sokajy

ODD mifandray :

Talenta hafa manakaiky