– Mahalala karazana fomba fandihy netim-paharazana sy moderina
– Mahay mandihy karazany roa samihafa
– Efa niatrika fifaninana dihy
– Mahay mamorona dihy mirindra Mahay mampianatra mandihy ny sokajiny

ODD mifandray :

Talenta hafa manakaiky