– Manana fitaovana sy mahay mampiasa izany, mikasika ny: hosodoko, fanaovana, sary sokitra, na fakana sary, na volavola tanimanga,… sns…
– Mahavita asa iray mivaingana ho an’ny sokajy amin’ny iray amin’ireo zavatra voalaza eo ambony ireo
– Mitarika sahan’asa sy mampianatra momba izany

ODD mifandray :

Talenta hafa manakaiky