Litorjia fanekena mpanabe ho an’ny FSFLM (FLM)
2 novembre 2023

HIRA : 283 and.1 Mandroso eo amin’ny alitara ny PASTORA hanomboka ny fotoana. Ny TONIAN’NY FS.FLM (na ny SOLONTENANY NOTENDRENY) no mitarika ny fotoana manazava fohy ny raharaha. Ny TONIA FS.FLM na ilay solontenany no miangavy ny Filoha MPANAZAVA sy TILY handroso ety aloha hitarika ny FANEKENA hampanao hira fahavononana MTEM ho fanokafana ny fotoana. […]

Litorjia fanekena mpanabe ho an’ny SFTIMPA (METM)
30 octobre 2023

Mpitandrina: Ry hava-malala ao amin’ ny Tompo, tonga amin’ ny fotoana fampanaovana fanekena mpiandraikitra eto anivon’ ny Fiangonana METM……………………………………………………………………. Isika izao. Koa antsoina ny solontenan’ ny komity nasionaly Sampana Fanabeazana Tily sy Mpanazava hiakatra ety amin’ ny alitara hitarika izany. Tonia teknika SFTIMPA (na ny solotenany) Ry mpitandrina sy ny Fiangonana eto amin’ ny METM […]

Ny vonam-pehitenda
14 août 2023

Ireo skoto amerikanina no fantatra fa nanomboka nampiasa vonam-pehitenda (bague) voalohany tamin’ny fanamiany tany amin’ny taona 1917 tany ho any rehefa nanomboka nampiasa fehitenda koa izy ireo (tsy mba nanao fehitenda ny skoto amerikanina talohan’io). Mpiasa raikitra tao amin’ny Gilwell Park, antsoina hoe William « Bill » Shankley, no naheno io fanaon’ny amerikanina io ka namolavola ilay […]

Tsara ho fantatra momba ny fiantohana (assurance)
10 février 2023

Nohavaozina ary manan-kery manombika ny zoma 10 febroary 2023 ho an’ny herintaona manaraka ny fiantohana antsika (Assurance) Araka ny fehin-kevitry ny FIFITI 2022 Morondava dia nohatsaraina izany fiantohana izany ka niakatra ho 200.000Ar ny tahan’ny fandraisana an-tanana fitsaboana (raha toa ka 60.000Ar) izany teo aloha. Ny vola alohan’ny Tily tsirairay rehefa mandoa FAFI dia tsy […]

Ireo marika andraikitra (barety)
5 février 2023

Ny fampiasana ny “barety” eo an-tsoroka ho marika andraikitra dia isan’ny marika nolovaintsika tamin’ny fampiasan’ny skotisma frantsay tany amin’ny taona 1956 ka mbola notanana hatramin’izao (Sur les traces, 1956). Mirefy 5 x 1,5 cm ny marika andraikitra ary mipetraka eo amin’ny soroka. Ny mpanabe efa nahavita ny fanekena maha-mpiandraikitra no miambozona barety. Marika andraikitra fanabeazana […]

Zon’olombelona
5 décembre 2022

Ireo foto-kevi-dehibe iorenan’ny zon’olombelona Fitoviana : Mitovy daholo ny olombelona rehetra amin’ny fisitrahana 20, eo anatrehan’ny lalàna, tsy misy fijerena saranga, finoana, fihodirana,fiaviana … Tsy fanavahana : Tsy misy anavahana ny olombelona rehetra na ara-piaviana, na ara-pinoana, na ara-tsaranga, na ara-pananahana fa misatraka zo daholo. Fampandraisana anjara sy fandraisana anjara : Rehefa misy hetsika atao […]

Fifamatoran’ny tontolo iainana sy ny zo maha-olona

Ny ala sy ny zo fototra maha-olona Mitazona anjara toerana amin’ny fiainanan’ny olombelona ny Ala. llaina eo amin’ny andavan’androm-piainana mihitsy izy. Miantoka ny fahavitan-tena ara-tsakafo ohatra izany; toy izany koa ny rano fisotro madio, izay ianteheran’ny fambolena sy ny fiompiana ihany koa; iantohan’ny fahasalamana feno ihany koa ny fananana ala voakajy ary miantoka ny fisitrahana […]

Marika faha-35 taona Menafify
18 novembre 2022

Ho fanamarihana ny faha-35 taona nijoroan’ny Sampana Menafify dia misy ny sary famantarana manokana ampiasaina mandritra ny taona 2023. Lalao nandraisan’ny rehetra nisafidianana ny marika ho ampiasaina ka asa tanan’i TSITSIHY Mandamy no voafidy hanamarihana ny taom-ankalazana faha-35 taonan’ny Menafify. Niainga tamin’ny teny fanevan’ny fankalazana no nanamboarana ny marika sy ny heviny. « Ary, indro, ato […]