– Mahanika tendrombohitra, na mahay mivoy lakana
– Mahavita 50 km am-bisikilety tsy miato na milomano mahatratra 50 metatra
– Manao fitaizan-tena isan’andro ary mahay “mouvements gymniques” maromaro
– Havanana amin’ny fampiasan-tena : vikina, hazakazaka, fianihana tady

Talenta 10 afaka trandrahina ao an-trano
4 juillet 2020

Mandalo vaninandro miavaka izao tontolo izao ka niteraka fiovana goavana maro teo amin’ny fomba fiainantsika toy ny fihibohana nandritra ny fotoana maharitra, ny fitafiana arotava lasa fitafy andavanandro, ny tsy fahafahana mivory sy mifampitakosona. Isan’ny tena iharan’izany indrindra ny skotisma, izay tena miaina ny fiainana ankalamanjana sy ny fiainam-bondrona. Tsy sakana amin’ny fivelaran-tenan’ny tsirairay nefa […]

Talenta hafa manakaiky