Mahay ny fitsipika mifehy ny taranjam-panatanjahan-tena iray
Afaka mitsara lalao iray
Mahay manazatra taranja iray (Foot, basket, volley…..)

Talenta hafa manakaiky