– Manana fitaovana entina milalao
– Mahay mampiasa ilay fitaovana ary mikojakoja ny simba
– Efa nandray anjara tamin’ny fifaninana
– Efa nitsangatsangana nanao andiany niaraka tamin’ny
namany niaraka tamin’ny roller
– Afaka nitsambikina niaraka tamin’ny roller

ODD mifandray :

Talenta hafa manakaiky