– Mahay mitaingina bisikeleta
– Mahay manolo ireo kojakota fanolo sy simba
– Mahalala ny takelaka mifehy sy mandrindra ny fifamoivoizana
– Mahay mikarakara irao voina tampoka.

ODD mifandray :

Talenta hafa manakaiky