– Mahay mivoy lakana karazany roa
– Efa nitaingina lakana nandritra ny tapak’andro, ka afaka nanjono na nahandro sakafo teny ambony lakana.
– Mahay manamboatra lakan-drafitra mahazaka olona roa raha kely
– Mahay mampiasa ny « gilet de sauvetage »

ODD mifandray :

Talenta hafa manakaiky