Manana fanatanjahan-tena iray tiana sy manavanana
Mahalala ny fepetran’io lalao io sy ny mombamomba azy
Afaka mampita io taranja ioa amin’ny namany

Talenta hafa manakaiky