Paikady laharam-pamehan’ny skotisma
5 avril 2014

Firotsahan’ny tanora Fampivelarana ny hay rehetra handraisana anjara mavitrika eo amin’ny fikambanana sy ny fiarahamonina. – Ny skotisma dia manome sehatra ny tanora hampivelaran’izy ireo ny fahaiza-manaony sy ny fahalalany hahatonga azy ireo handray anjara mavitrika eo amin’ny fikambanana sy ny fiarahamonina. Fandraisana anjara, fankasitrahana ary fifampizarana eo amin’ny olon-dehibe sy ny tanora no fanalahidin’ny […]

Lalàna folo Tily
9 avril 2000

Tokan-teny ny TilyMahatoky ny TilyVonona hanasoa namana ny TilyHavan’ny olona rehetra ny Tily ary mpirahalahy daholoManaja olona ny TilyAntra biby sy tia mandinika zava-maniry ny TilyMpankatoa ny TilyMihira sy mitsiky ny Tily raha sendra ny sarotraSahy, mahery fo ary maharitra amin’ny asany ny TilyMadio tena, eritreritra, fiteny sy fihetsika ny Tily

Lasy faha-50 taona Tily tao Samboranto Alasora (Novambra 1974)
24 novembre 1974

Nandray anjara tamin’ny fifanakalozan-kevitra faha-50 taonan’ny Tily eto Madagasikara ny Kolonely Richard RATSIMANDRAVA. Mijoro eo anoloana izy sy ny Jeneraly Gabriel RAMANANTSOA, ny Lieutnant-Colonel Joel RAKOTOMALALA ary ireo Filoha Tily. (Tahirin-tsary nozarain’i TRAKALA Mikandy) Tranobongo mampiavaka ny faritra no najoron’ny isan-tsokajy Lohan-tsokajy aho t@zany, nanatrika ny lasin-jobily teny Sambiranto. Ezaka be mintsy no nataon’ny sokajy […]

Tantaran’ny totemisation ho an’ny Tily
18 septembre 1965

Ny totémisation dia fomba fanomezana anarana ho an’olona iray ao amin’ny fiaraha-monina iray. Mampiaina io lalao io entina hanabeazana ny Tily araka ny fototra ara-tSoratra Masina amin’ny fanomezana anarana sy ny tantaran’ny lalao fanomezana totem teo amin’ny skotisma. Omena solon’anarana (totem) ny Tily iray raha heverina fa hampivoatra azy amin’ny fiainany manokana sy amin’ny skotisma […]

Fankasitrahana avy amin’ny Filohan’ny Repoblika Malagasy
30 mai 1959

📜 Notsongaina tao amin’ny Journal Officiel de la République Malgache N°47. 30 Mai 1959 Nandritra ny tondra-drano mahery vaika tamin’ny Martsa 1959, ny skotisma malagasy izay hivondronan’ny Fanilo, Mpanazava , Antily, Tily ary Kiady, dia nampiseho fanoloran-tena tsy hay tohaina tamin’ny alalan’ny fanatanterahana ny adidiny amin’ny maha-skoto azy. Nahay nandray ny andraikiny tamin’ny fahafoizan-tena feno […]

Lasin’ny skoto Protestanta Malagasy tamin’ny Aogositra 1951
9 août 1951

Loharano : Archives départementales du Val-de-Marne Dikateny sy feo lafika : Mi-Tily Serasera Hijery horonantsary miavaka ianao, notsoahina tamin’ny tahirin-tsarin’ny « éclaireurs et eclaireuses unioniste de France ». Ity horonatsary ity dia notontosaina tamin’ny taona 1951 ary voatahiry amin’ny arisiva ao Val de Marne, tafiditra tao anatin’ny PAGEBManeho antsika ny lasy niraisan’ny « éclaireurs protestant […]

Hafatra farany napetrak’i Baden Powell ho an’ny skoto
8 janvier 1941

Ry skoto namana, Raha efa nahita ilay tantara andapihazo Peter Pan iny ise dia tsaron’ise tsara angamba ilay lehiben’ny jiolahin-tsambo, mandany fotoana ery mamerina foana ny hafatra farany ho apetrany. Satria manahy mafy izy hoe raha tonga ny andro hahafatesany dia tsy hanam-potoana anaovana izany intsony izy. Tonga eo amin’izany toerany izany aho ankehitriny, eny […]