– Mazoto milasy ary mahavita irery ireo kojakoja rehetra ho enti-milasy
– Mahay fombafomba sy fitandremana rehetra any amin’ny lasy tobimpilasiana, manao koja: rano tsy azo sotroina…
– Manangana trano lay irery ho an’ny sokajy

Talenta hafa manakaiky