– Mazoto milasy ary mahavita irery ireo kojakoja rehetra ho enti-milasy
– Mahay fombafomba sy fitandremana rehetra any amin’ny lasy tobimpilasiana, manao koja: rano tsy azo sotroina…
– Manangana trano lay irery ho an’ny sokajy

Lasin-tsokajy
27 janvier 2024

Inona ny lasin-tsokajy ? Lasy natao ho an’ny sokajy tsirairay izay tsy itambarany amin’ny sokajy hafa ny lasin-tsokajy. Mandritra ny 02 na 03 andro no anatanterahana azy ary in-dray na indroa isan-taona no tokony hanaovana azy. Ny lasin-tsokajy dia fanomezan-danja ny fiainan-tsokajy, taratry ny fahaleovantenan’ny sokajy. Tena mahomby eo amin’ny fanabeazana sampana maitso ny lasin-tsokajy […]

Talenta hafa manakaiky