Manatrika lasy maromaro
Mahalala ireo entana rehetra fitondra milasy
Tia sy mahay koja an-dasy
Mahay mahandro sakafo an-dasy
Mahafantatra ny zavatra tokony ho tandremana any an-dasy

Talenta hafa manakaiky