– Mahalala ny fizarantaona misy eto amin’ny firenena sy ny toetry ny zavaboahary araka izany vanintaona izany
– Mahay mamantatra ny fiavian’ny rivotra ao amin’ny toerana misy azy Mahafantatra tsara ny dikanireo teny fampiasa momba ny toetrandro
– Mahalala ny fepetra sy fitandremana tokony hatao manoloana ny toetrandro: rivodoza, tondradrano…

Talenta hafa manakaiky