– Mahalala ny fizarantaona misy eto amin’ny firenena sy ny toetry ny zavaboahary araka izany vanintaona izany
– Mahay mamantatra ny fiavian’ny rivotra ao amin’ny toerana misy azy Mahafantatra tsara ny dikanireo teny fampiasa momba ny toetrandro
– Mahalala ny fepetra sy fitandremana tokony hatao manoloana ny toetrandro: rivodoza, tondradrano…

Zon’olombelona
5 décembre 2022

Ireo foto-kevi-dehibe iorenan’ny zon’olombelona Fitoviana : Mitovy daholo ny olombelona rehetra amin’ny fisitrahana 20, eo anatrehan’ny lalàna, tsy misy fijerena saranga, finoana, fihodirana,fiaviana … Tsy fanavahana : Tsy misy anavahana ny olombelona rehetra na ara-piaviana, na ara-pinoana, na ara-tsaranga, na ara-pananahana fa misatraka zo daholo. Fampandraisana anjara sy fandraisana anjara : Rehefa misy hetsika atao […]

Fifamatoran’ny tontolo iainana sy ny zo maha-olona

Ny ala sy ny zo fototra maha-olona Mitazona anjara toerana amin’ny fiainanan’ny olombelona ny Ala. llaina eo amin’ny andavan’androm-piainana mihitsy izy. Miantoka ny fahavitan-tena ara-tsakafo ohatra izany; toy izany koa ny rano fisotro madio, izay ianteheran’ny fambolena sy ny fiompiana ihany koa; iantohan’ny fahasalamana feno ihany koa ny fananana ala voakajy ary miantoka ny fisitrahana […]

Talenta hafa manakaiky