Nanao hetsika momba fanentanana amin’ny Ady amin’ny areti-mifindra :
SIDA sy ny aretina vokatry ny firaisana ara- nofo
Tazomoka
Valan’aretina mitranga amin’ny vanim-potoana iray (pesta……)

Talenta hafa manakaiky