Manana ary mahakolokolo biby fiompy iray
Mahavita mamangy toeram-piompiana iray
Mahafantatra ny sakafo mety sy tsy mety amin’ny biby ompiany

Talenta hafa manakaiky