Mianatra tsara any an-tsekoly sy ao an-trano (ohantra: mahazo naoty tsara na laharana tsara, manao enti-mody tsara…)
Mahay mikojakoja sy mandamina ny kahie sy ny bokiny
Tia mamaky boky

Talenta hafa manakaiky