Fepetra ahazoana ny talenta iraisam-pirenena Plastic Tide Turners (PTTC) ho an’ny Sampana maitso sy mena

Dingana fanolorana ny talenta iraisam-pirenena Plastic Tide Turner ho an’ny Menafify

Menafify - dingana talenta Plastic Tide Turners (PTTC)

Dingana voalohany

Dingana faharoa

Dingana fahatelo

Dingana fahaefatra

Talenta hafa manakaiky