Ny talenta iraisam-pirenena YUNGA dia vondrona talenta maromaro, iarahan’ny skoto zazalahy manerantany (OMMS), ny skoto zazavavy manerantany (AMGE) sy ny Firenena Mikambana ary firaisa-monim-pirenena maromaro hafa. Ireo talenta ireo dia novolavolaina ahafahan’ny tanora manana fahalalana mafonja sy mandray andraikitra mahakasika lohahevi-panabeazana mahakasika azy sy ny tontolony.

Vakio : https://www.fao.org/yunga/resources/challengebadges/fr/

Sampana MAVO

Sampana Maitso

Sampana MENA

Ambaratonga : Mpihary

Sampana MENAFIFY


Ireo sokajin-tsakafo 10

Sokajin-tsakafo ara-pahasalamana sy maroloko
Crédit : MSANP – UNICEF – ONN

Sakafo feno sy voalanjalanja

Ny sakafo indray mihinana ho an’ny olona iray (zaza, ankizy, olon-dehibe) dia tokony misy ireo sokajin- tsakafo 03 amin’ny sakafo feno:

Loharano nanovozan-kevitra :

ODD mifandray :
ODD 2 - Foana ny hanoanana

Talenta hafa manakaiky