Sokajy
Marika sy endrika fampiainana

Ireo marika andraikitra (barety)

Ny fampiasana ny “barety” eo an-tsoroka ho marika andraikitra dia isan’ny marika nolovaintsika tamin’ny fampiasan’ny skotisma frantsay tany amin’ny taona 1956 ka mbola notanana hatramin’izao (Sur les traces, 1956). Mirefy 5 x 1,5 cm ny marika andraikitra ary mipetraka eo amin’ny soroka.

Ny mpanabe efa nahavita ny fanekena maha-mpiandraikitra no miambozona barety.

Marika andraikitra fanabeazana

Marika andraikitra departemanta

Fanamarihana

  1. Mety ho samihafa na hiova araka ny vanim-potoana sy ny toerana ny anaran’ny departemanta, fa ny “lohahevitra iasana no mitondra ny loko.
  2. Mety hisahana andraikitra roa na maro ny Filoha iray, ka izay andraikitra mibahana indrindra ao anaty fisin’andraikiny no loko entiny.